Header image  
Historik/äldre artiklar
 
line decor
  HEM  ::  
line decor
   
 

HistorikDen 31 oktober 2018 delade ÖsterlenAkademien för första gången ut stipendiet till N.E. Regefalks minne. Utdelningen ägde rum på Tranesgården i Skåne Tranås. Stipendiet på 10 000 kr. tilldelades krögaren i Skåne Tranås, Daniel Berlin.
Då det var första gången stipendiet delades ut och att det skedde på dagen då Nils Einar Regefalk skulle ha fyllt 90 år inleddes ceremonin med en kransnedläggelse på givarens grav.ÖsterlenAkademiens presidium vid N.E. Regefalks gravAkademiens ordförande utdelar stipendiet
Karin och Ingvar har  lämnat oss...Den tredje boken ”Personligt öster omleden”, präglas av Karin och Ingvar. Den sista diskussionen vi hade med Karin, några dagar före hennes bortgång, var hur bildmaterialet från hennes rika produktion skulle illustrera boken.
Det var en förmån att få Ingvars dräpande kommentarer till våra essäer i böckerna. I ett kapitel i vår förra bok om socker och dess effekter på hälsa, ursprungligen betitlat ”Förfärande sött”, ändrade han till ”Förförande sött” – ja, då har man förstått problemet.
Våra möten med Karin och Ingvar präglades av deras originalitet och humor. I ett samtal Ingvar hade med några kamrater från ÖsterlenAkademien ett par dagar före sin bortgång kommenterade han skämtsamt att han, trots alla böcker han skrivit och alla målningar han gjort, förmodligen blir främst ihågkommen som programledare i ett TV-program från 1980- talet.
Karins ord till Ingvar när han hyllades på sin 80 års dag efterlämnar ett starkt minne av en sällsynt kombination av begåvade konstnärer, goda vänner och inspiratörer med mycken klokhet och humor: "Min älskade Ingvar önskas många lika goda år som redan akterut kan iakttagas. Nu seglar vi vidare min kamrat".
Karin och Ingvar har nu hissat seglen på skutan Aniara och styrt kursen bort från sin ateljé Karinholm på Vik.
Vår hyllning till er är att vi skrivit färdigt vår gemensamma bok som om ni fortfarande fanns på stolarna 9 och 17 i ÖsterlenAkademien. Vi känner alla att ni någonstans blickar ned på oss över Aniaras reling och vi kan också höra Ingvars ord: "Den här boken blev faktiskt ännu bättre än den förra" - men så brukar det ju vara.
Minnet av två färgstarka ledamöter i vår krets kommer aldrig att förblekna.

För ÖsterlenAkademien
Ola Ohlsson
Preses