Tillbaka Hans Kristenson  
     

 

Hans Kristenson, docent , psykiater och alkoholläkare, disputerade i medicin 1982. Har arbetat som överläkare och klinikchef vid Alkoholkliniken U-MAS i Malmö. Var forskningsledare för ett stort behandlingsprogram för prevention av alkoholskador i 20 år. Programmet blev internationellt erkänt och bidrog till att sätta Malmö på kartan. Är sedan 10 år bosatt i Skillinge och deltar aktivt i det stora kulturutbudet som finns här. Han har också arbetat som psykiater på privat klinik och i offentlig tjänst i Simrishamn.