Tillbaka Per-Anders Mårdh  
     

 

Per-Anders Mårdh, professor i bakteriologi, har under många år varit involverad i frågor rörande det kulinariska arvet genom sin roll som ”Director for Healthy Travel and Tourism Centre” i Simrishamn, alltså ”Öster om leden”. Väster om denna led har han under senare delen av sitt yrkesverksamma liv ägnat sig åt humanreproduktiva och mikrobiologiska frågor vid Lunds Universitet.