Header image  
Stipendium
 
line decor
  HEM  ::  
line decor
   
 

Glädjestipendium

till N.E. Regefalks minneStipendiet till minne av Nils Einar Regefalk utdelar ÖsterlenAkademien i samarbete med
Sparbanken Syd och Tranås Ungdomsförening


ÖsterlenAlademien förvaltar fonden och utser stipendiater i enlighet med Nils Einar Regefalks önskan. Stipendierna delas ut en gång om året och den som nomineras ska
a. ha tagit initiativ till eller genomfört något som är eller varit till allmän    glädje för invänarna i Tranås (Skåne Tranås) församling eller
b. vara född på Österlen och genom forskning eller vetenskapligt arbete gjort genomgripande insatser som skapar glädje och nytta för andra.
ÖsterlenAkademien har möjlighet att välja att utdela stipendiet till endast en kandidat från en av kategorierna ovan alternativt låta två kandidater från endera kategorierna dela på det årliga priset (10 000 kronor).

NILS EINAR REGEFALK

Nils Einar Regefalk avled nyårsafton år 2016. Han var en bygdens son och växte upp i ett lantbrukarhem i Tranås men längtade ut i den vida världen. Efter fullgjord värnpliktstjänstgöring gick han igenom militär befälsskola och polisutbildning i Helsingborg. Efter utbildning till socionom återvände han till hembygden för att verka som socialchef i Tomelilla. Nils Einar var socialt pådrivande för sin tid och hade ett avgörande inflytande på tillkomsten av Byavångshemmet. Han tog också initiativet till skapandet av en verkstad för skyddad sysselsättning. Efter ett antal cheftjänster i Malmö och Stockholm hamnade han som lektor vid Umeå universitet, där han också tjänstgjorde som prefekt och studierektor. De sista åren före sin pensionering verkade han som gästprofessor i San Diego i USA. i början av 90-talet flyttade Nils Einar tillbaka till Skåne Tranås. Här hade han sedan tidigare låtit bygga sitt drömhus på Klockarebacken, med utsikt över föräldrahemmet.
ÅRETS STIPENDIUM 2019 TILL MINNE AV NILS EINAR REGEFALK HAR ÖSTERLENAKADEMIEN TILLDELAT:

Elna Marie LarssonElna Marie Larsson får priset för sina studier av hjärnans funktioner med hjälp av utvecklad teknik.
Genom sitt revolutionerande arbete med magnetröntgen har hon visat hur vi kan nå bättre kunskap kring bland annat hjärnans funktioner och dess sjukdomar.
Elna Marie är född i Gärsnäs.

Årets pris delades ut på Tranesgården den 31 oktober  då pristagaren  också föreläste om sin forskning.


Tidigare pristagare