Header image  
Verksamhet
 
line decor
  HEM  ::  
line decor
   
 
Om ÖsterlenAkademiens tillkomst och verksamhet

Bakgrund

Styrelsen för Högskolan i Kristianstad beslöt under senhösten 2002 att starta en gastronomisk högskoleutbildning i Skåne från och med hösten 2004. Idén till en gastronomisk högskola väcktes i Tomelilla kommun, som aktivt verkade för att utbildningen skulle hamna på Österlen, bland annat med stöd från Sparbanken Syd.

Ett motiv för att starta en gastronomiutbildning vid Högskolan Kristianstad var att en stor del av den svenska livsmedelsproduktionen och livsmedelsindustrin ligger i Skåne, inte minst i Skånes östra och nordöstra delar, med de samverkansmöjligheter detta medför. Lantbruksuniversitetet i Alnarp bedriver framstående agrar forskning och Lunds universitet är ett nationellt centrum för medicinsk, livsmedelskemisk och teknisk forskning. De forskningsbaserade kunskaper och erfarenheter som finns samlade i Skåne gör att förutsättningarna för framtida forskning inom ämnet mat- och måltidskunskap är synnerligen goda.

I Tomelilla kommuns koncept till gastronomisk utbildning låg också ett förslag som innebar att genom en Akademi skapa samverkan mellan forskning och livsmedelsindustri.


En Akademi

De krafter som verkat för skapandet av en gastronomisk utbildning på Österlen beslöt 2003 att
fullfölja akademikonceptet och startade den 26 juni 2003 ÖsterlenAkademien med säte i Skåne Tranås.

ÖsterlenAkademiens styrka och möjligheter bygger på det förhållandet att många akademiker är bosatta på Österlen eller har andra kontakter med bygden. Samtliga är kända och högt respekterade inom sina respektive ämnesområden och intresserade att arbeta med undervisning och handledning av studenter med Österlen som bas samt att erbjuda sina tjänster till företag verksamma inom mat/hälsa/gastronomi och närliggande områden.

Den breda kunskap och erfarenhet som ÖsterlenAkademiens ledamöter besitter kan även berika näringslivet i deras forsknings- och utvecklingsarbete såsom bedömning av forskningsresultat, design av studier, företagsutbildningar.

Akademien har 18 ledamöter samt även adjungerade ledamöter.

Bokrelease2