Header image  

 

Webmaster: Per I de la Motte

line decor
  
line decor

 
 
Välkommen till ÖsterlenAkademiens hemsida

ÖsterlenAkademien bildades den 26 juni 2003. Det är en ideell förening, som har fokus på frågor som rör människors hälsa och leverne. Akademien vill genom att bidra till utveckling av näringar inom mat, hälsa och livskvalitet medverka till att Österlens varumärke förstärks.

ÖsterlenAkademiens medlemmar ska alla ha klar anknytning till Österlen. Enligt stadgarna ska ledamot i ÖsterlenAkademien vara disputerad eller besitta motsvarande akademiska kompetens, alternativt ha gjort sig känd för förtjänstfullt arbete inom kultur eller näringsliv. Akademien har 18 ordinarie ledamöter samt en adjungerad ledamot. 


personligt_omslag

ÖsterlenAkademien har producerat tre böcker, Livskvalitet Öster om Leden, Skönhet och Hälsa Öster om Leden samt Personligt Öster om Leden.
I den senaste boken beskriver akademiledamöterna  i sina essäer olika möten utifrån egna erfarenheter och möten med vetenskap inom och utanför sin yrkessfär.
Boken är illustrerade med målningar och fotografier.
Boken finns att köpa på Simrishamns och Ystads bokhandel.
Den kan också beställas direkt av Österlenakademien (info@osterlenakademien.se) och kostar då 200 kr + frakt.

Akademien har fortfarande några exemplar kvar av Bok nr 2, Skönhet och hälsa Öster om Leden.
Denna säljs via Akademien för 150 kr.
För närvarande erbjuder vi även ett bokpaket, bok 2 + bok 3 för 300 kr + frakt.

Bok 1, Livskvalitet Öster om Leden är tyvärr slutsåld.